Spolupráce s programem BENEFIT PLUS

Spolupráce s programem BENEFIT PLUS

Od 1.9.2011 jsem jedním ze smluvních partnerů programu zaměstnaneckých výhod Benefit Plus. Pokud váš zaměstnavatel s tímto programem spolupracuje na základě závazného smluvního vztahu a vy máte v internetové aplikaci Benefit Plus založený vlastní zaměstnanecký účet, můžete si v nabídce partnerů vyhledat mou masérskou provozovnu a využít Benefit body k úhradě veškerých masérskích, rekondičních a regeneračních služeb, které poskytuji.

Co je program Benefit Plus

Benefit Plus je systém péče o zaměstnance. Jeho součástí je internetová aplikace určená pro správu volitelných zaměstnaneckých benefitů, tzv. cafeteria. V rámci této aplikace (kterou je možné si pro zjednodušení představit jako specifický internetový obchod s benefity) má každý zaměstnanec vytvořen svůj osobní účet a za přidělené body si může „nakupovat“ nejrůznější služby od smluvních partnerů.

Oblasti služeb, na které lze benefity čerpat:

 • sport;
 • kultura;
 • cestování;
 • zdraví (masáže, relaxace);
 • vzdělávání;
 • interní benefity – stravenky, příspěvky na penzijní připojištění, nákup dodatkové dovolené;

Výhody Benefit Plus:

 • Daňové zvýhodnění: zaměstnavatel oproti mzdě ušetří 8,5 %, zaměstnanec 31,1 %;
 • Svoboda a jednoduchost: zaměstnanec si sám v síti smluvních partnerů vybere a v Cafeterii jednoduše objedná službu, kterou si chce dopřát;
 • Žádná administrativní ani organizační zátěž pro zaměstnavatele: zaměstnanec si s rozpočtem bodů hospodaří samostatně podle svého uvážení;
 • Bezhotovostní platba: klient nepotřebuje hotovost, odpadá starost s drobnými;

Postup objednání a čerpání benefitů přes Cafeterii:

– Má-li zákazník zájem uplatnit své přidělené benefitové body na mnou nabízené masáže, zvolí si v aplikaci mou provozovnu a vystaví si objednávku na příslušný počet bodů (1 bod =1 KČ);

 • Benefit Management vystaví svým jménem závaznou objednávku vybrané služby v jeho prospěch a zašle mi ji e-mailem;
 • Zákazník se Objedná ke mně na masáž a dá mi vědět, že ji bude hradit z benefitových bodů programu Benefit Plus;
 • Po příchodu na dohodnutý termín masáže mi předloží vytištěnou kopii objednávky (poukázku na čerpání služby);
 • Objednávku označím ve svém partnerském účtu na webu Benefit Plus jako vyčerpanou a odešlu ji k proúčtování;
 • Benefit Management mi cenu služby sníženou o smluvní provizi následně proplatí.

Úhrada platební kartou:

Platební karta představuje vedle elektronické objednávky další způsob, jak mohou uživatelé programu Benefit Plus hradit služby v mé provozovně.

Platba kartou vypadá následovně:

– Zákazník mi předloží svoji benefitovou kartu s 8-místným číslem;

– Přihlásím se ke svému partnerskému účtu v aplikaci Benefit Plus;

– Zadám do aplikace číslo karty, zvolím název a hodnotu transakce a nechám vygenerovat autorizační kód;

– Zákazník obdrží na svůj mobilní telefon v SMS zprávě unikátní SMS 6 místný číselný kód a nadiktuje mi jej;

 • Zadáním kódu do aplikace se transakce potvrdí.

 

Doufám, že se brzy sami přesvědčíte, jak je způsob objednání služby jednoduchý a dopřejete si výměnou za své body posilující odpočinek a neopakovatelný zážitek z masáže.

Zeptal jsem se na názor klientů

Autentické důvody proč si dát masáž

Když potřebuji cítit sebe sama nebo úlevu a uvolnit nahromaděné napětí v těle dám si masáž.

Masáž si dám když se potřebuji na moment zastavit a utéct od každodenního shonu.

Učím se mít rád sebe a milovat své tělo. Chci mu dopřát potěšení i úlevu. Masáž je to terapie pro nás oba, pro Duši i Tělo.