Thajská masáž

Thajská masáž zad, šíje a nohou

Thajská masáž je velmi stará východní technika masáže prováděna původně v buddhistických klášterech.

Thajská masáž souvisí s původní indickou lékařskou naukou ájurvédou – vědou o dosažení vysokého věku.

Thajská masáž pracuje s energetickými drahami (i body na nich ležícími), které se částečně podobají meridiánům v tradiční čínské medicíně, v akupunktuře i akupresuře – každý meridián nějak souvisí s určitými orgány, tělesnými funkcemi, psychickými procesy.

Severothajská masáž je kombinace strečové masáže neboli protahování, masáže energetických drah a akupresury.

Během thajské masáže masér pracuje s celým tělem klienta – dotýká se ho rukama, lokty, koleny i chodidly, opírá se váhou celého těla.

Účinky:

  • působí především jako prevence, přičemž pravidelnost jejího provádění zajistí stálejší zdravotní stav
  • přispívá i ke zmírnění některých zdravotních problémů.
  • účinná je zejména při bolestech hlavy a migrénách, při artritidě a ischiasu, při bolestech zad, při znecitlivění a ochrnutí

Ideový podklad techniky Thajské masáže
Představa energetických drah, probíhajících celým tělem je základem thajského lékařského učení. Indický původ a vliv je zřetelný, neboť celá teorie stojí na filosofii jógy. V ní je životní energie (označovaná Prána) přijímána společně s vdechovaným vzduchem a snědeným jídlem. Pomocí sítě energetických linií (Prána Nádi) je lidská bytost napájena životní silou. Energetické linie jsou neviditelné a nedají se anatomicky prokázat. Vytvářejí „druhou kůži“ či další tělo, obalující „hrubé“ tělo fyzické. Energetické tělo (Pranamaya Kosha) je složeno z množství energetických drah; udává se až 72 000. Z této záplavy vybrala thajská masáž 10 hlavních: sib sen, tedy 10 Senů.

Tlakové body uložené na drahách lze považovat za jakási „okna“, otevírající se do těla. Jimi se uskutečňuje výměna energií mezi lidským tělem a jeho okolím, nastolující rovnováhu člověka a vesmíru. Poruchy v proudění energie snižují hladinu Prány v těle a vedou k rozvoji onemocnění. Práce na energetických drahách spolu s masáží tlakových bodů odstraňuje blokády, podporuje volný tok Prány a obnovuje návrat zdraví a pocitu pohody.

Zeptal jsem se na názor klientů

Autentické důvody proč si dát masáž

Učím se mít rád sebe a milovat své tělo. Chci mu dopřát potěšení i úlevu. Masáž je to terapie pro nás oba, pro Duši i Tělo.

Když potřebuji cítit sebe sama nebo úlevu a uvolnit nahromaděné napětí v těle dám si masáž.

Masáž si dám když se potřebuji na moment zastavit a utéct od každodenního shonu.