Partnerská spolupráce s Klubem pevného zdraví a programem Zdravý život

Od dubna roku 2013 jsem navázal spolupráci s VZP a stal jsem se smluvním partnerem Klubu pevného zdraví a programu Zdravý život, což představuje slevy pro jejich členy na některé mnou poskytované masérské, rekondiční a regenerační služby.

Klub pevného zdraví

Členové Klubu pevného zdraví VZP mohou na základě vlastnictví klubové karty čerpat stálé výhody v podobě slev u smluvních partnerů a v rámci programu Zdravý život mohou získat až 1500 Kč ročně na pohybové nebo rehabilitační aktivity nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Program Zdravý život

Cílem kreditního programu Zdravý život je motivace k aktivnímu přístupu ke zdravému způsobu života. Do programu se mohou zapojit všichni pojištěnci VZP, kteří jsou členy Klubu pevného zdraví. Během roku sbírají účastníci programu Zdravý život body za aktivity spojené s prevencí a zdravým způsobem života. Nejpozději poslední den kalendářního roku si mohou nechat zapsat body na jakékoliv pobočce VZP, nevyčerpané body se tak mohou převést do dalšího kalendářního roku. Nasbírají-li během roku minimálně 500 bodů, mohou požádat na pobočce VZP o finanční příspěvek: na pravidelné pohybové nebo rehabilitační aktivity (nehrazené z veřejného zdravotního pojištění).
Výše příspěvků se odvíjí od počtu nasbíraných bodů (1 bod = 0,50 Kč) a pohybuje se v rozsahu stanoveném pro minimální a maximální výši příspěvku:
Minimální výše příspěvku činí 250 Kč a je ekvivalentem 500 bodů. Maximální výše příspěvku činí 1 500 Kč a je na něj potřeba nasbírat 3 000 bodů.
Příspěvek lze čerpat pouze na základě originálu předloženého dokladu o uhrazení rehabilitačních nebo pohybových aktivit.
Příspěvek je vyplácen na základě předložených dokladů (v Kč) 1x za rok. Nevyčerpané zůstatky bodů (zapsané v systému VZP) jsou automaticky převáděny do následujícího kalendářního roku.

Jaké výhody lze u mě získat

Členům Klubu pevného zdraví a účastníkům programu Zdravý život poskytuji slevu ve výši 10 % na Masáže klasické, reflexní, shiatsu a manuální lynfodrenáž.

Zeptal jsem se na názor klientů

Autentické důvody proč si dát masáž

Když potřebuji cítit sebe sama nebo úlevu a uvolnit nahromaděné napětí v těle dám si masáž.

Masáž si dám když se potřebuji na moment zastavit a utéct od každodenního shonu.

Učím se mít rád sebe a milovat své tělo. Chci mu dopřát potěšení i úlevu. Masáž je to terapie pro nás oba, pro Duši i Tělo.