Funkční manuální medicína

Funkční manuální medicína

Co je funkční manuální medicína

Jedná se o diagnostickou metodu, jež umí odhalit skryté záněty v těle a najít příčiny bolestí, které lékařské přístroje ani laboratorní testy neobjeví. Diagnostika probíhá na základě srovnání pohybu levé a pravé části těla. Do pohybového ústrojí se promítají všechny vnitřní orgány. Např. kolena jsou pod vlivem střev a močové soustavy. Pokud ale pacienta netrápí potíže s koleny, je dle přístupu funkční manuální medicíny třeba zaměřit se na léčení střev nebo močové soustavy, čímž bolest kolenou zmizí.

Svaly a klouby představují jeden funkční celek, který by se měl nacházet neustále v rovnováze. Příliš malá nebo nadměrná zátěž tedy pohybovému ústrojí neprospívá. K zatuhlosti a vytváření disbalancí obvykle přispívá stres, jednostranná zátěž určitých svalových skupin, vadné držení těla a koordinace pohybu, špatné sezení (u počítače nebo v autě), špatná chůze, příliš intenzívní sportování, dříve prodělané úrazy a infekce ovlivňující svalové napětí. Funkční medicína představuje účinný nástroj, jenž umožňuje nastolit v těle rovnováhu svalového napětí a práce kloubů a tedy funkčnosti celého pohybového aparátu.

Pojetí funkční manuální medicíny dle Tichého

Doc. Tichý předkládá nový koncept manuální medicíny, který vznikal v posledních letech na základě jeho vlastní klinické zkušenosti a výsledků výzkumů jeho týmu. Od klasické manuální medicíny se liší třemi rozdílnými přístupy:

  • Přístup fyziologičtější: kloub se vyšetřuje ve fyziologických směrech pohybu, které běžně v kloubu vykonáváme činností kosterního svalstva. Klasická manuální medicína kloub vyšetřuje střihovými pohyby ve směrech nefyziologických, které činností kosterních svalů nelze provést.
  • Přístup komplexnější: Kloub i jeho svaly se vyšetřují současně.Podle předpokladu může funkční blokáda kloubu být způsobena nejen dysfunkcí samotného kloubu, ale také kosterního svalu. Klasická manuální medicína kloub a jeho kosterní svaly vyšetřuje i léčí odděleně a samostatně.
  • Přístup trojrozměrnější: vyšetřování kloubu ve fyziologických směrech pohybu ho umožňuje vyšetřit ve všech základních osách a rovinách dle anatomických poměrů a udělat si tak prostorovou představu o jeho funkčním stavu. Klasické manuální medicíně v takovém vyšetření kloubu brání jeho anatomická stavba.

Na základě těchto přístupů stanovil doc. Tichý pravidla aplikovatelná na kterýkoli sinoviální kloub lidského těla, podle kterých se chová funkčně zablokovaný kloub ve srovnání s kloubem zdravým. Pravidla se týkají především:

  • Změn rozsahů kloubních pohybů.
  • Změn velikostí kloubních vůlí.
  • Změn v napětí svalů či svalových skupin, které v kloubu provádějí aktivní pohyby.
  • Určení směru funkční blokády, které je rozhodující nejen pro diagnostiku, ale především pro léčbu. u víceosých funkčně zablokovaných kloubů dochází ke kombinované blokádě kolem všech os současně. Přitom  kombinace směrů blokád kolem jednotlivých os a jejich řetězení vychází z principů nervového řízení a vývojové kineziologie.

Indikace funkční manuální medicíny

1. Pomáhá od bolestí hlavy, zad, krku, kloubů, zatuhlosti celého těla.
2. Zlepšuje pohyblivost kloubů a harmonizuje funkci vnitřních orgánů.
3. Snižuje stres a zlepšuje pružnost svalstva a tím předchází bolestem.
4. Využívá se po operačních stavech, při rehabilitacích a k navrácení tkání do původního stavu.
5. Prospívá při akutních a chronických bolestech, po nemocech, kdy je omezena funkce pohybového aparátu
6. Zlepšuje funkce měkkých tkání po lokálních onemocněních nebo zánětech v různých částech těla.