Masáž chodidel

Masáž chodidel

REFLEXNÍ TERAPIE MIKROSYSTÉMU PLOSKY NOHY.

Při reflexní masáži se využívá tlakových bodů na těle, stlačují se tzv. spouštěcí body v určité oblasti těla – reflexní zóně. Na našem těle existují tzv. “mikrosystémy”, kde se promítají všechny části těla zvenčí i zevnitř: jeho orgány a žlázy, stejně jako končetiny, trup a hlava, ale i celý pohybový aparát včetně kostry i s páteří. Tyto mikrosystémy jsou uloženy především na těch částech těla, na nichž dochází k závažnému styku s okolím – dlaň, ploska nohy, ušní boltec, oko… Pomocí cíleného tlaku prstů např. v oblasti mikrosystému plosky nohy tak můžeme kladně ovlivnit místo signalizující lokální poruchy či onemocnění v organizmu.

Reflexní masáž plosky nohy nebo také masáž chodidel má velký význam jako prevence. Jde o akupresurní ošetření celé plosky nohy, jež nám v dnešní době nahrazuje kdysi přirozenou stimulaci při chůzi bosou nohou po přírodních cestách – v trávě, kamíncích…. Tato masáž chodidel je vždy velmi osvěžující, má tlumivý i tonizační efekt : velmi vhodné je i její využití při akutních bolestech páteře.

Reflexní masáž chodidel je dobrá preventivní a léčebná metoda dostupná všem –mohou ji provádět nejen odborníci v rámci terapie, ale i člověk sám sobě nebo členové rodiny navzájem. Masáž chodidel může okamžitě ulevit od akutní bolesti nebo potíže. Provádí-li se masáž chodidel pravidelně několikrát denně, může pomoci i při dlouhodobých chronických onemocněních, kdy klasická léčba nezabírá. Je vhodná i tam, kde je organismus přetížen dlouhodobým užíváním léků (alergie, dlouhodobá hormonální léčba), nebo když podávat léky nemůžeme (např. u malých dětí, těhotných žen) nebo pokud organismus léky nesnáší. Lze ji použít pro všechny věkové kategorie, u kojenců i u lidí velmi pokročilého věku, v případě běžných i těžkých onemocnění, u tělesně postižených i u lidí dlouhodobě upoutaných na lůžko.

Reflexní masáž chodidel je jednou z metod čínské masáže, při níž lze na poměrně malé ploše (ploska nohy) obsáhnout prakticky celé tělo. Je prováděna na chodidle a nártu nohou. Stlačováním a hlazením bodů na chodidle ovlivňujeme svaly, klouby a vnitřní orgány celého těla. Na chodidle lze velmi spolehlivě najít problémová místa na lidském těle, neboť místa na šlapce vykazující bolestivost při stlačení prozradí postižené svaly, klouby nebo vnitřní orgány.

Na chodidle každého člověka se nachází množství větších i menších plošek a bodů, které jsou nervovými reflexy propojeny s určitou částí těla nebo s příslušným orgánem. Systém těchto reflexních plošek se nalézá i na dlaních, prstech, hřbetech rukou, v okolí zápěstí nebo na jiných částech těla (např. na uchu), jsou ale mnohem menší. Každá část těla má tedy na chodidle nebo ruce svůj zmenšený obraz. Ploska nohy, nárt, prsty, pata a okolí kotníků je tedy jakýmsi systémem bodů, při jejichž jednotlivých stiscích putuje signál po nervových spojeních přímo do orgánu nebo části těla, na kterou chceme působit.

Mačkání těchto reflexních plošek bývá někdy poměrně bolestivé. Zpočátku je třeba mačkat opatrně, záhy však lze na intenzitě přidat až do té míry, jak ošetřovaný snese a dovolí. Bolestivost určité plošky totiž znamená, že odpovídající orgán nebo část těla není energeticky úplně v pořádku a že potřebuje masáží povzbudit. Stlačováním takové plošky posilujeme příslušný orgán nebo část těla. Masírujeme-li plošku opakovaně a v pravidelných intervalech, bolest se postupně zmírňuje, až odezní.