Sportovní masáž

Sportovní masáž

Sportovní masáž se provádí před sportovním výkonem nebo také po něm. Před výkonem slouží hlavně k nabuzení organismu a aktivaci svalstva. Po sportovním výkonu slouží k odplavení odpadních látek, které svalstvo při výkonu produkuje ve zvýšené míře. Jedná se hlavně o odplavení kyseliny mléčné a uvolnění svalstva. Sportovní masáž je daleko rytmičtější než masáž klasická a má také více tepacích hmatů než masáž klasická. Používají se na ni také jiné masážní prostředky – především chladivé a uvolňující s větším podílem eukalyptu a kafru i dalších látek. Po sportovní masáži je potřeba také delší odpočinek. Sportovní masáž se provádí od konce končetin směrem ke středu, aby se vyplavily všechny odpadní látky z končetin a potom směrem od srdce, aby se nezaplavilo odkysličenou krví.