Shiatsu

Shiatsu

CO JE SHIATSU?

Shiatsu je léčebná terapie, která pochází z Japonska. Shiatsu nebo též psáno Shia-tsu či počeštěně Šiacu se řadí mezi masážní techniky, jejichž původ sahá až 5 000 let zpátky do staré Číny. Svoji definitivní podobu a jméno dostala tato terapie však až v Japonsku ve 20. letech 20. století a je založena na znalostech nejen klasické čínské medicíny, ale i západní anatomie.

V překladu znamená shiatsu tlak prsty (SHI=prst, ATSU=tlak) a ve své podstatě je shiatsu forma japonské masáže, která využívá především práci prstů, dlaní, loktů, kolen, chodidel apod. Děje se tak bez nepříjemné bolesti a s pocitem relaxace. Díky tlaku, který terapeut vyvíjí na postižená místa svými částmi těla, dochází k uvolnění a životní energie může lépe cirkulovat. Shiatsu tedy pracuje na základě poznatků tradiční čínské medicíny, na představě o všudypřítomné energii (čchi, japonski ki), která je neviditelná a vytváří vše kolem nás. Energie dává do pohybu také naše tělo a proudí v něm sítí drah, které se nazývají meridiány. Tyto dráhy známé z čínské medicíny, jsou používány také např. i v akupunktuře. V případě, že dojde k zablokování energie, vznikne v určitých částech těla nedostatek, nebo naopak přebytek. Blokády v proudění energie jsou způsobovány např. duševní či dietní nerovnováhou, nedostatkem vhodné aktivity či působením chladu nebo větru. Tento stav stagnující energie se po delší době může projevit jako nemoc.

Shiatsu masáží se znovu nastoluje energetická rovnováha těla a obnovuje se volné proudění energie. Dojde k opětovnému navození harmonického stavu celého organismu. Shiatsu masáž, podobně jako akupunktura, pracuje s 12 hlavními meridiány, které jsou pojmenovány dle tělesných orgánů a do určité míry s nimi souvisejí. Např. dráha Ledvin, Jater, Plic apod. Meridiány mají však mnohem širší význam, jelikož zahrnují fyzické, emocionální i mentální projevy celé osobnosti. Každý meridián má určitý počet akupunkturních bodů neboli tsubo, což jsou body s vyšším energetickým potenciálem, ovlivňující místní i vzdálené části těla. Při akupunktuře jsou tyto příslušné body meridiánu stimulovány napíchnutím jehličky. Shiatsu oproti tomu pracuje na celých drahách pomocí strečinku, tlaku nebo doteku na místech, kudy energie tělem proudí, čímž uvádí tok Ki do pohybu. Zablokovaná energie ki se tím uvádí do pohybu, může se dostat do postižené oblasti a obnovit její správnou funkci. Ošetření zahrnuje též nejrůznější uvolňování protahováním, kroužením, protřepáváním, pohupováním či proklepáváním.

Typická shiatsu masáž trvá 60-90 minut. Uskutečňuje se v oblečení na futonu na zemi, a proto je vhodné, aby ošetřovaný měl na sobě volné pohodlné bavlněné kalhoty, triko a ponožky. Diagnóza je prováděna formou pohovoru s pacientem, dále pohledem a pohmatem. Při diagnostice shiatsu se určí energeticky nejplnější a nejprázdnější místo nebo meridián těla. V okamžiku, kdy se tato místa energeticky vyrovnají (prázdné zaplní a přeplněné jakoby rozpustí), se automaticky srovnají i další části těla. Při shiatsu dochází i ke stimulaci svalů, kloubů, krevního i lymfatického oběhu, což umožní zlepšení cirkulace, ohebnosti, vitality i schopnosti myslet.

Masáže shiatsu jsou vynikající prevencí nejrůznějších civilizačních onemocnění, urychlují rekonvalescenci po nemoci či operaci, zmírňují vedlejší účinky některých lékařských procedur (chemoterapie, ozařování) nebo mohou pomoci v těhotenství (stabilizují následky hormonálních výkyvů, jsou prevencí bolestí v zádech, křečových žil, a hlavně napomáhají těsnějšímu kontaktu matky a plodu). Pomáhají při celkové únavě a stresu, alergiích, dýchacích potížích. Odstraňují a zmírňují bolesti různého typu – zad, šíje. Jsou doporučovány pro regeneraci sportovců a k celkovému posílení krevního oběhu. Mohou zmírnit střevní a žaludeční potíže. Pro celou proceduru je velmi důležité, aby ošetřovaný ležel pohodlně a současně se uvolnil i psychicky. Při ošetřování je někdy pociťováno příjemné teplo, mravenčení, nebo i emocionální uvolnění. Někdo pocítí přímo příliv energie a následně opětovný přísun vitality.

V současné době existují už i v naší republice školy shiatsu s osvědčením o akreditaci od MŠMT. Jedna z nich dokonce splňuje podmínky platné v USA a Západní Evropě pro shiatsu profesionály. Tyto školy pořádají i kurzy pro začátečníky, v nichž se lze naučit základním technikám této přírodní, nenásilné léčebné terapie.

Zdroj: http://www.dusecz.com/?akce=zobraz&clanid=22188

CO JE ZEN TOUCH® SHIA TSU?

Zen-Touch™ je inovovaný hybrid shiatsu, akupresury a Dálnovýchodních technik pro práci s tělem, rozvinutý Seymorem Koblinem.

Terapeut aplikuje tlak během protahování končetin pozvolna. Postoj soucitu, respektu a “energetické empatie” doprovází práci sloužící ke stimulaci “chi” tak aby plula, cirkulovala a zvýšila se vitalita.

Každým dotekem terapeut zhodnocuje zdravotní stav a citlivě tak reaguje na každého jednotlivého klienta.

Univerzálnost světelné rovnováhy energie, hluboké držení, protahování, loketní, nožní a kolenní techniky nebo stimulace pohybem ruky poskytuje terapeutovi s velkým repertoárem metod možnost intenzivního a hlubokého působení na klienta.

“Seymour modernizoval pochopení týkající se blízkého vztahu tradičních energetických meridiánových drah s improvizací, které vdechnul nový život v práci s tělem.”

Proč se lidé těší na praktické Zen Touch Shia Tsu?
“Tato práce s tělem je velmi přátelská. Lze z ní vycítit obrovský zdravotní přínos pro klienta a praktikujícího terapeuta s intenzivním výsledkem.”

Zen-Touch™ demystifikuje tradiční východní filozofický model yin/yang, pěti elementů, čtení lidského těla a doporučuje životní styl obsahující snadné pochopení nového pohledu na život.

Zatímco filozofie a technika Zen-Touch™ poskytuje žákovi vydatný zdroj informací a motivačních faktorů ke studiu, Seymour klade důraz na soucit, úctu a vyjádření přirozené moudrosti spočívající v uzdravení srdce.

Zdroj: http://www.maser-trener.cz/podstranka31.html