Provozní řád

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVNY MASÉRSKÝCH, REKONDIČNÍCH A REGENERAČNÍCH SLUŽEB

 vyhotovený na podkladě § 21 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Platný od 1. 1. 2018.

Schválení KHS Zlín leden 2018

I.                  SÍDLO PROVOZOVNY A KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Adresa provozovny: Masáže – Ondřej Dvorský, Třída Svobody 1119/12, 763 02 Zlín 4 Malenovice

Telefon: +420 776 016 493, 577 102 574

Email[email protected], [email protected], [email protected]

web: https://www.masaze-dvorsky.cz

Provozní doba – pondělí až pátek – 8:00-12:00, 13:00-19:00

Majitel objektu: ZLS reality, a.s., Bartošova 5532, 760 01, Zlín

IČ: 04217501, DIČ: CZ04217501

Telefon: 577 770 040

E-mail[email protected]

Webwww.zlinstav.com

II.               IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE:

Ondřej Dvorský – Odborný masér ve zdravotnictví, nižší zdravotnický pracovník

Trvalé bydliště: Zahradní 1297, 763 02 Zlín 4 Malenovice

Telefon: +420 776 016 493

Email[email protected]

Živnostenský list:

evidenční číslo: 380501-10320851

Číslo jednací: SmOl/Živn/53/07546/2008/PN

: 86888617                         DIČ: CZ7905135337

Předmět činnosti: Služby péče o tělo – masérské, rekondiční a regenerační služby

Místo a datum vydání zdravotního průkazu: 1.8.2012, Poliklinika Malenovice, platnost na dobu neurčitou

III.           ZODPOVĚDNÁ OSOBA V PROVOZOVNĚ A JEJÍ OPRÁVNĚNÍ PRO VÝKON ČINNOSTI:

Provozovatel při práci v provozovně dodržuje povinnosti a uplatňuje znalosti nutné k ochraně zdraví zákazníků – dle platné legislativy. V oboru působí od roku 2005, kdy absolvoval rekvalifikační kurz Masér – nižší zdravotnický pracovník v rozsahu 17 týdnů. Je zdravotně i profesně způsobilý provádět masérské, rekondiční a regenerační služby. Zdravotní způsobilost je potvrzena zdravotním průkazem, jenž tvoří součást provozního řádu. Profesní způsobilost se prokazuje na základě živnostenského oprávnění a osvědčení o absolvovaných kurzech, dokládajících jeho odbornou kvalifikaci, kompetence k výkonu povolání, vzdělání a praxi
v oboru. Veškeré certifikáty jsou spolu s provozním řádem a ceníkem služeb vyvěšeny v masérně. Provozovatel se soustavně, průběžně a pravidelně doškoluje v oblasti masérství, prohlubuje své specifické vědomosti a dovednosti, osvojuje si nejnovější poznatky a aktuální masážní techniky, metody a postupy, čímž neustále zvyšuje svou odbornost v profesi
a konkurenceschopnost v oboru.

PROVOZOVATEL VLASTNÍ CERTIFIKÁTY Z NÁSLEDUJÍCÍCH KURZŮ A ŠKOLENÍ:

 1. Rekvalifikační kurz pro nižší zdravotnické pracovníky v oboru masér a nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví, absolvovaný ve vzdělávacím zařízení Pobytové, rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé a slabozraké Dědina, o.p.s. Praha, pod záštitou Cechu zrakově postižených masérů ČR a SONS ČR, zakončený závěrečnou zkouškou v dubnu 2005.
 2. Rekvalifikační kurz masér pro sportovní a rekondiční masáže, s působností mimo oblast zdravotnictví, absolvovaný ve vzdělávacím zařízení Studio Linie Olomouc pod záštitou Jany Hubinkové, zakončený závěrečnou zkouškou v červenci 2006.
 3. Kurz reflexní masáže, absolvovaný ve vzdělávacím zařízení Hotel Pavla Vlachovice, pod záštitou Cechu zrakově postižených masérů ČR a SONS ČR, zakončený závěrečnou zkouškou v červnu 2006.
 4. Kurz reflexní terapie mikrosystému plosky nohy, absolvovaný ve vzdělávacím zařízení Pobytové, rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé a slabozraké Dědina, o.p.s. Praha, pod záštitou Cechu zrakově postižených masérů ČR a SONS ČR, zakončený závěrečnou zkouškou v srpnu 2008.
 5. Kurzy shiatsu (2 části), absolvované ve vzdělávacím zařízení Pobytové, rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé a slabozraké Dědina, o.p.s. Praha, pod záštitou Cechu zrakově postižených masérů ČR a SONS ČR, zakončené závěrečnými zkouškami v říjnu a listopadu 2008.
 6. Kurzy kraniosakrální osteopatie (5 částí), absolvované ve vzdělávacím zařízení Pobytové, rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé a slabozraké Dědina, o.p.s. Praha, pod záštitou MuDr. Jany Holubové, Cechu zrakově postižených masérů ČR a SONS ČR, zakončené závěrečnými zkouškami v březnu, červnu, srpnu, prosinci 2009 a v lednu 2010.
 7. Kurz baňkování, absolvovaný v Soukromém, vzdělávacím a nestátním zdravotnickém zařízení Praha, pod záštitou Stanislava Flandery, zakončený závěrečnou zkouškou v květnu 2010.
 8. Kurz metamorfní techniky, absolvovaný ve vzdělávacím zařízení Domov dětí a mládeže Astra Zlín, pod záštitou Mgr. Petry Štefánkové, PhD., zakončený závěrečnou zkouškou v srpnu 2010.
 9. Kurzy funkční manuální medicíny dle doc. Tichého –první a druhá část, absolvované ve vzdělávacím zařízení Pobytové, rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé a slabozraké Dědina, o.p.s. Praha, pod záštitou MUDr. Miroslava Tichého, Csc., Evy Mackové, Cechu zrakově postižených masérů ČR a SONS ČR, zakončené závěrečnými zkouškami v říjnu 2011 a v únoru 2012.
 10. Kurz manuální lynfodrenáže, absolvovaný ve Vzdělávacím zařízení zdravotně hygienických služeb Zlín pod záštitou Milady Lakomé a Leoše Kranze, zakončený závěrečnou zkouškou v březnu 2013.
 11. Kurz Dornovy metody a Breussovy masáže, absolvovaný ve vzdělávacím zařízení Studio Pilates Praha pod záštitou Miloše Neumanna, zakončený závěrečnou zkouškou v dubnu 2014.
 12. Kurz reflexologie mikrosystému ruky a zápěstí, absolvovaný ve vzdělávacím zařízení Studio Pilates Praha pod záštitou Miloše Neumanna, zakončený závěrečnou zkouškou v květnu 2014.
 13. Kurzy funkční manuální medicíny dle doc. Tichého – třetí a čtvrtá část, absolvovaný ve vzdělávacím zařízení Městský úřad Kopřivnice, pod záštitou Spolku zrakově postižených masérů ČR a doc. MUDr. Miroslava Tichého, Csc. zakončené závěrečnými zkouškami v březnu a červenci 2016.
 14. Kurz tradiční thajské masáže severního stylu, absolvovaný ve vzdělávacím zařízení Pobytové, rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé a slabozraké Dědina, o.p.s. Praha, pod záštitou René Popovského, Cechu zrakově postižených masérů ČR a SONS ČR, zakončený závěrečnou zkouškou v srpnu 2017.

IV.            DRUH A ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

Masérské, rekondiční a regenerační služby jsou v provozovně poskytovány v pracovních dnech od 8:00 do 19:00 dle evidence osobních, telefonických i elektronických objednávek zákazníků. Rozsah činností zahrnuje následující masérské, rekondiční a regenerační služby:
–  Masáž klasická, sportovní, rekondiční a Breussova (provádí se s využitím masážního prostředku, klient je svlečen do spodního prádla, přikryt dekou a má odhalenou jen právě masírovanou část těla).

 • Masáž reflexní, reflexologie mikrosystému plosky nohy a ruky, metamorfní technika, funkční manuální medicína, ruční lynfatická drenáž, Dornova metoda (provádí se bez použití masážního prostředku, klient je svlečen do spodního prádla, přikryt dekou, má odhalenou jen právě masírovanou část těla).
 • Baňkování (provádí se bez použití masážního prostředku za pomoci plastových vakuových baněk bez ohně, klient je svlečen do spodního prádla, aktuálně ošetřovaná část těla se po přiložení a přisátí baněk zakryje ručníkem, následně se přes klienta přehodí deka).
 • Masáž shiatsu, kraniosakrální osteopatie a tradiční thajská masáž severního stylu (provádí se bez použití masážního prostředku přes pohodlný oděv, klient je přikryt dekou a odhalenou má jen právě masírovanou část těla).

Klient zaujme příslušnou polohu na hydraulickém masérském lehátku či klekačce, v případě shiatsu a severothajské masáže může ležet též na masážní žíněnce prostřené na zemi.

V.               ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZOVNĚ:

Provozovna je samostatným chráněným pracovištěm nevidomého maséra o celkové výměře 26,86 čtverečních metrů. Sídlí ve Zlíně-Malenovicích na adrese Třída Svobody 1119/12 v přízemí bytového domu vlastněného a spravovaného firmou ZLS Reality, a.s. Má samostatný bezbariérový vstup přímo z ulice a v její bezprostřední blízkosti je vyčleněnojedno parkovací místo. Provozovna se skládá z hlavní místnosti plnící účel vzájemně oddělené masérny a čekárny, z vedlejší místnosti sloužící jako kancelář a prostor k odpočinku maséra, z umývárny s technickým zázemím a toalety.

Hlavní provozní místnost, sestávající z čekárny a masérny, má rozlohu 15 čtverečních metrů. Podlahu pokrývá omyvatelné PVC, stěny jsou vymalovány nabílo omyvatelným nátěrem. Prosklené vstupní dveře jsou z vnitřní strany chráněny a zatemněny závěsem kvůli zajištění soukromí zákazníků. Za tímtéž účelem je čekárna od masérny oddělena dalšími závěsy a okno je zevnitř zneprůhledněno speciální ochrannou tapetou.

Vlevo od vstupu do čekárny se nachází botník s přezůvkami pro klienty (ty se vždy po použití vystříkají desinfekčním sprejem), do jehož spodní přihrádky si klienti odkládají civilní obuv. Na zdi vpravo od dveří je umístěn věšák na kabáty klientů. Čekárna je dále vybavena stolkem se dvěma židlemi, šatní skříní pro klienty a komodou , v jejíchž zásuvkách jsou uloženy jednorázové papírové utěrky, prostěradla na jedno použití z netkané textýlie a podlahový vysavač. Za závěsem v masérně stojí masážní hydraulické polohovací lehátko, klekačka, umyvadlo pro maséra, koš na odkládání znečištěných froté prostěradel a ručníků, odpadkový koš na použité papírové utěrky a jednorázová papírová prostěradla. Dále se zde nalézá pračka a sušička, prádelník s čistými froté prostěradly a ručníky, malý stolek se zásuvkou a hasící přístroj.

Zadní místnost, využívaná jako kancelář a odpočinková zóna pro maséra, má rozlohu šest čtverečních metrů. Na podlaze je položen koberec sloužící jako tepelná izolace. V kanceláři je k dispozici psací stůl, dvě kancelářské židle, kontejner s kopírkou, notebook, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, policová skříň s prádelníkem, ve které jsou uskladněny čisté froté ručníky, rezervní nové ručníky a prostěradla, deky na zakrývání klientů, podkládací polštářky pod hlavu a nohy a lékárnička. K dalšímu vybavení patří šatní skříň, vyhrazená na pracovní oděv maséra.

Rozloha technické místnosti a sociálního zařízení je 5,8 čtverečních metrů. Podlaha sociálního zařízení je rovněž opatřena omyvatelným linoleem a stěny jsou obloženy keramickým obkladem. V umývárně a technické místnosti současně najdeme umyvadlo pro klienty, úložné vozíky na úklidové a desinfekční prostředky, futon na provádění severothajské masáže a shiatsu a mobilní skládací lehátko. Na WC slouží k využití držák toaletního papíru, hygienický odpadkový koš a čistící štětka na toaletu.

Celá provozovna je vytápěna dálkovým ústředním topením. Obě umyvadla disponují přívodem tekoucí studené pitné a teplé vody z veřejného vodovodu, která je sváděna do obecní kanalizace. Do provozovny vniká přirozené denní světlo prosklenými plochami dveří a oken, zdrojem světla umělého jsou zářivky. Prostory lze přirozeně větrat otevřením vstupních dveří.

VI.            ZÁSADY HYGIENY PŘI PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI:

Před a po poskytnutí služby si masér umyje ruce pod tekoucí teplou vodou s použitím vhodného mycího, popř. desinfekčního prostředku (např. Spitaderm). Masážní stůl je opatřen pro každého zákazníka zvlášť vždy čistým provozním prádlem (froté prostěradlem a jednorázovou podložkou z netkané textýlie pervin / perlan). K provádění masáží je používán masážní olej s příměsí éterických esencí. Zbytky oleje z kůže klienta se po skončení masáže otírají jednorázovým papírovým ubrouskem, popř. ručníkem. Provozní prádlo se po každém provedeném výkonu na klientovi umístí do vydesinfikovaného prádelního koše s čistým uzavíratelným igelitovým obalem. Jednorázové papírové podložky i utěrky se bezprostředně po použití odkládají do speciální nádoby na odpadky s hygienickým igelitovýmpytlem, jejíž obsah se každý den po skončení pracovní doby vynáší do kontejneru na komunální odpad.

V provozovně se nepoužívají žádné speciální nástroje ani přístroje, masáže se provádějí výhradně ručně, s výjimkou přikládání plastových vakuových baněk na tělo klienta. Neprovádějí se výkony na nemocné kůži nebo porušující její integritu, ani manipulace s jizvami či mateřskými znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce. Nástroje, jimiž se masér dotýká kůže zákazníka (baňky), jsou po každém provedeném úkonu omyty horkou vodou s přídavkem saponátu, desinfikovány, opláchnuty pitnou vodou , osušeny a uloženy v uzavřené, snadno čistitelné a desinfikovatelné nádobě do dalšího použití.

Dojde – li při práci ke kontaminaci pokožky zákazníka či maséra biologickým materiálem (krev, hnis, atd.), je provedena nejprve desinfekce kontaminovaného místa desinfekčním přípravkem s virucidní účinností, poté jeho omytí teplou vodou a mýdlem.

VII.        MANIPULACE S PRÁDLEM A JEDNORÁZOVÝMI HYGIENICKÝMI POMŮCKAMI:

Prostor prádelního koše se před každým vložením zatahovacího plastového obalu desinfikuje prostředkem k tomu příslušným. Po každém opuštění masážního lehátka a klekačky zákazníkem se použité prádlo (froté prostěradlo, popř. ručník) ukládá do vyhrazeného prádelního koše se zatahovacím hygienickým pytlem. Přímo v provozovně se nachází set pračky a sušičky. Prostěradla a ručníky se nejprve perou v pračce s využitím speciálního hygienického programu Baby Protect ničícího nečistoty, bakterie a mikroorganismy a desinfikujícího oděv při teplotě 70 °C. Při větším znečištění se do příslušné komory pračky přidává prostředek pro odstranění skvrn. Je-li prádlo kontaminováno biologickým materiálem, zvláště krví, je namočeno před praním do roztoku desinfekčního přípravku s virucidním účinkem. Prádlo je následně sušeno v sušičce v cyklu vhodném k přímému uskladnění. Po vyjmutí ze sušičky se prádlo ve speciálním koši přenese ke komodě a ihned se pečlivě vyskládá do patřičných přihrádek. Úložné police se vždy před umístěním čistého prádla otřou na vlhko a desinfikují, jejich ošetření vyhovujícím prostředkem se rovněž provádí v rámci velkého úklidu.

VIII.     MANIPULACE S ODPADEM:

Odpadkové koše jsou vždy po vyprázdnění vymyty a vydesinfikovány jedním z vyhovujících desinfekčních prostředků a každodenně se do nich vkládá nový hygienický uzavíratelný obal. Jednorázové hygienické pomůcky a použité hygienické potřeby z toalety a umývárny (papírové podložky, jednorázové utěrky, hygienické vložky) se ihned po skončení každé masáže odkládají do řádně označených odpadkových nádob vybavených hygienickými uzavíratelnými pytli. Papírové pomůcky, které byly kontaminovány biologickým materiálem, zvláště krví, jsou uloženy odděleně a likvidovány jako nebezpečný odpad. Po pracovní době se veškerý odpad vynese do kontejneru umístěného v bezprostřední blízkosti budovy. Zásoba papírových hygienických potřeb na jedno použití je uložena na místě vyčleněném pro tento účel, držák na role papírových podložek je připevněn ke spodní straně masážního lehátka.

Kontejner na komunální odpad umístěný mimo budovu se vyváží vždy jedenkrát týdně v den k tomu určený.

IX.            ZÁSADY OČISTY PROSTŘEDÍ V PROVOZOVNĚ:

Veškeré prostory, provozní plochy, inventář, nástroje a pomůcky jsou udržovány v čistém stavu. V provozních místnostech se běžný úklid provádí dle potřeby a znečištění, minimálně však jednou denně, vždy před příchodem či po odchodu zákazníků. Desinfekce po jednotlivých úkonech se uskutečňuje pravidelně během dne. Po skončení obsluhy každého klienta se masážní lehátko a klekačka otřou na vlhko a desinfikují náležitým prostředkem k ošetření kožených povrchů. Použité přezůvky se otřou na vlhko a desinfikují antibakteriálním sprejem s fungicidním účinkem. Podlahy se denně stírají na vlhko s použitím desinfekčního prostředku. Povrch pracovních ploch se desinfikuje minimálně jednou denně, většinou před příchodem klientů. Umyvadla a toaleta se myjí saponáty jednou denně. Toaleta se čistí štětkou průběžně dle potřeby. Plastové vakuové baňky se vždy před použitím desinfikují, po použití se řádně mechanicky očistí a omyjí horkou vodou se saponátem, opláchnou se pitnou vodou, po vysušení se uloží do uzavíratelného a snadno desinfikovatelného kufříku. Hrubé nečistoty se zametají, podlahy a koberce se vysávají, PVC se omývá teplou vodou s patřičným čistícím prostředkem. Povrchy úložných prostor se otírají na vlhko. Nádoby na odpadky a použité provozní prádlo se vymyjí a desinfikují. Na závěr se vyčistí a vydesinfikují úklidové pomůcky a uloží se v technické místnosti. Pomůcky na pracovní plochy jsou označeny a uloženy odděleně od pomůcek na podlahy a WC. Provozovna se po pracovní době před odchodem maséra řádně provětrá.

Jedenkrát týdně je prováděn celkový úklid zařízení. Veškeré provozní plochy, nábytek, podlahy a sanitární keramika jsou dokonale mechanicky vyčištěny a omyty teplou vodou s přídavkem saponátu. Plochy opatřené čalouněním a části podlah kryté koberci jsou řádně vyluxovány a zbaveny prachu. Poté jsou omyvatelné plochy desinfikovány některým z odpovídajících desinfekčních prostředků.

Okna jsou umývána podle potřeby vhodnými saponáty (např. okena). Prostory provozovny se nechávají vymalovat omyvatelným nátěrem jedenkrát za dva roky.

V případě kontaminace pracovních ploch biologickým materiálem dojde k okamžitému překrytí povrchů a předmětů kontaminovaných biologickým materiálem mulem nebo papírovou vatou namočenou v účinném desinfekčním prostředku s virucidním účinkem. Po expozici se místo očistí a provede se úklid s použitím desinfekčního prostředku.

Provozovatel připravuje desinfekční roztoky a při desinfekci postupuje podle údajů výrobce či dovozce, uvedených v desinfekčním programu firmy a na adjustační pásce – etiketě přípravku. Při práci s desinfekčními přípravky jsou dodržovány bezpečnostní pokyny ochrany zdraví. Desinfekční prostředky jsou pravidelně střídány tak, aby byl vždy následně uplatněn přípravek s jinou účinnou látkou. Na podlahy a plochy je používáno Savo, Deform nebo Domestos. Papírové podložky a ubrousky jsou spotřební, na jedno použití. Pomůcky a prostředky k hrubému úklidu jsou ukládány v umývárně na místě k tomu určeném.

X.               ZÁSADY OSOBNÍ HYGIENY MASÉRA:

Před a po každém poskytnutí služby, při přechodu z nečisté práce na čistou, po použití WC, po manipulaci s odpady a při každém znečištění si masér umyje ruce v tekoucí teplé vodě s použitím vhodného mycího (případně desinfekčního) prostředku. Masér při výkonu služeb používá ostatní osobní ochranné pracovní pomůcky, které odpovídají prováděné pracovní činnosti, jsou čisté a bezpečné pro zdraví osob. V průběhu pracovní doby neopouští provozovnu v pracovním oděvu a v pracovní obuvi.

Po celou provozní dobu nosí masér funkční a čistý pracovní oděv světlé barvy a vhodnou obuv. Pracovní a civilní oděv se ukládá odděleně. Masér si mění pracovní oděv dle potřeby, minimálně však jednou denně. Znečištěný masérský oděv se ukládá v uzavíratelných obalech, pere se samostatně v pračce na vyvářku, následně se suší na cyklus vhodný k žehlení, na závěr se žehlí nebo mandluje ručním mandlem.

XI.            PREVENCE VZNIKU INFEKČNÍCH A JINÝCH ONEMOCNĚNÍ:

Při poskytování služeb se neprovádějí výkony na nemocné kůži a nejsou používány pomůcky, jimiž lze porušit celistvost kůže. Opakovaně používané pomůcky (např. vakuové baňky) se desinfikují, čistí a sterilizují. Jednorázové pomůcky se vyhazují do koše na odpadky, následně do nádob na komunální odpad. Desinfekce se provádí omýváním nebo postřikem, je dodržena předepsaná koncentrace a doba působení. K zabránění vzniku rezistence mikrobů se desinfekční prostředky střídají podle jejich různých účinných složek.

XII.        LÉKÁRNIČKA:

 Provozovatel vlastní zdravotní průkaz a disponuje standardně vybavenou lékárničkou obsahující následující náležitosti:

 • Antiseptický prostředek s virucidním účinkem (např. Jodisol, peroxyd vodíku);
 • Lokální hemostyptikum – prostředek k zastavení krvácení (např. Gelita-spon, Traumacel);
 • Prostředek pro výplach očí /např. Ophtal, Borová voda);
 • Pinzeta anatomická rovná (desinfikovaná a zabalená);
 • Nůžky chirurgické rovné (desinfikované a zabalené);
 • Trojcípý šátek;
 • Resuscitační rouška pro umělé dýchání;
 • Obinadlo škrtící pryžové;
 • Obinadlo pružné;
 • Gáza hydrofilní sterilní;
 • Obvazová vata skládaná;
 • Rychloobvaz – nedělený, dělený;
 • Náplast v roli;
 • Analgetikum volně prodejné;
 • Ochranné rukavice vyšetřovací latexové (v originálním neporušeném obalu);

XIV.     OSTATNÍ USTANOVENÍ:

V provozovně nejsou přechovávány předměty nesouvisející s výkonem práce. Nepovolaným osobám a zvířatům s výjimkou vodícího psa pro nevidomé a psa vycvičeného k doprovodu zdravotně postižených je vstup do provozovny přísně zamezen. V provozovně není dovoleno kouřit. Osobní věci, oděv a obuv zaměstnance, se ukládají pouze na vyčleněné místo (do šatní skříně), odděleně od pracovního oblečení. Při práci se dodržují zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Při poskytování služeb se používají jen pomůcky, kosmetické výrobky a přípravky, které splňují požadavky platných, obecně závazných předpisů, které se na ně vztahují.

Připomínky a reklamace uplatňuje zákazník u zodpovědného pracovníka osobně nebo telefonicky.

Za dodržování provozního řáduje zodpovědný:

Ondřej Dvorský

Ve Zlíně, dne 1.1.2018.