Reflexní terapie

Reflexní terapie

Reflexní terapie provází lidstvo více než 4 000 let. Reflexní terapie je založena na principu blízkému akupresuře, ale je zcela neinvazivní. Místo užití jehel je aplikován pouhý tlak prstů na určité reflexní zóny např. na chodidlech nohou, kde se nacházejí reflexní body související s jednotlivými orgány i tělesnými strukturami. Při reflexní terapii se mechanicky působí na výrazně bolestivé zóny lidského těla, jejichž výskyt doprovází onemocnění vnitřních orgánů. Používá se soubor speciálních technik a hmatů, jež volí fyzioterapeut dle aktuálního stavu pacienta či klienta. Reflexní terapie může být šíjová, zádová, pánevní a také speciální nožní. Reflexní masáž páteře, hrudníku a ostatního opěrného a pohybového systému do značné míry nahradí tělesný pohyb i cvičení, což má význam pro osoby, které se dočasně nebo trvale nemohou pohybovat.

Reflexní masáž, na rozdíl od masáže klasické, působí především na úrovni nervové. Jednotlivé orgány a tkáně organismu jsou zásobeny nervovými vlákny, jež jsou navíc vzájemně propojena. Za účasti vyšších nervových center tak dochází k různým reflexním pochodům. Změny v útrobních orgánech mohou tedy vyvolat změny na povrchu těla, ve svalech či jiných vnitřních orgánech a naopak. Jsou zprostředkovány především tzv. vegetativním nervovým systémem.

Při reflexní masáži se fyzioterapeut snaží o odstranění všech reflexně vzniklých změn ve tkáních, které lze ošetřit z povrchu těla a zasáhnout tak do reflexního oblouku vyvolávajícího patologii. Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti vztahů mezi jednotlivými částmi, orgány a tkáněmi organismu jsou možnosti využití této masážní techniky velmi široké.

Reflexní terapii aplikuje masér převážně u funkčních, degenerativních a chronických revmatických onemocnění páteře a kloubů, u poúrazových stavů, poruch prokrvení a funkčních onemocnění útrobních orgánů.

Účinky, jež je možné touto masáží vyvolat, lze rozdělit na změny lokální, tj. prokrvení a zvýšení teploty v místě působení, a na změny vzdálené, které jsou vyvolány v místech nervově propojených s danou oblastí. K nim patří především změny prokrvení, ovlivnění svalového napětí a v neposlední řadě zmírnění bolesti.

Cílem reflexní terapie je odstranění napětí a úzkosti, zmírnění stresu, zlepšení funkčnosti nervů a cévního zásobení celého organismu tělními tekutinami. Úlevu lze očekávat i při bolestech zad a hlavy. Reflexní masáž povzbuzuje oběh krve i lymfy, napomáhá organismu vyloučit toxické látky, stimuluje trávicí i vylučovací orgány. Harmonizuje všechny tělesné funkce současně, čímž podporuje rychlost a účinnost přirozené regenerace organismu. Reflexní masáží lze rovněž dosáhnout hluboké relaxace, díky jejím pozitivním efektům může dojít k výraznému omezení či ústupu letitých nebo chronických zdravotních problémů.

Reflexní masáž se provádí na sucho, bez použití masážních prostředků. Poloha klienta závisí na vybrané sestavě pozvolna vykonávaných hmatů. Obvyklá je pozice na břiše nebo vsedě. Pořadí jednotlivých hmatů je přesně určeno, každý hmat je zaměřen na některou z tělesných struktur (kůže, podkožní vazivo, fascie, sval, periost).