Reflexní terapie rukou

Reflexní terapie rukou

Reflexologie rukou

Co je reflexologie rukou?

Reflexologie ruky je součástí reflexní masáže nebo reflexní terapie. Terapeut v průběhu ošetření uklidňuje hlazením nebo povzbuzuje mačkáním jednotlivé reflexní plošky rozložené na prstech, dlaních a zápěstích obou rukou. Reflexní plošky jsou propojeny s náležitými svaly, úpony, šlachami nebo vnitřními orgány těla. Reflexní terapie rukou se opírá o znalosti z oblasti reflexologie nohou, ale v mnoha bodech a postupech se od ní liší (omezený počet reflexních bodů a plošek na rukou, jiný způsob jejich tření a mačkání). Principy stimulace platí pro obě strany ruky, přičemž druhá strana představuje zrcadlový obraz té první. Aby mohl masér tuto metodu úspěšně provádět, měl by nejprve porovnat celkové zobrazení i rozmístění jednotlivých reflexních plošek a bodů na rukou i nohou, věnovat se příslušným ploškám a dbát na rozdíly v účinku.

Principy reflexologie rukou

Značně se shodují s pravidly, která platí pro reflexologii nohou, ale v některých ohledech se mohou rozcházet:
– Polohu reflexní plošky určujeme podle deseti podélných zón a třech svislých oblastí těla.
– Orgány ležící v těle blíže k břichu nebo se v něm projevující (přední strana trupu) jsou znázorněny reflexními ploškami na dlaních.
– Orgány ležící blíže zádům nebo se na nich projevující mají své reflexní plošky na hřbetech rukou.
– Reflexní plošky pohybových orgánů leží na bocích rukou. Oproti shodným ploškám na chodidlech je jich mnohem více, jsou dostupnější a lze na ně lépe přitlačit.

– Reflexní plošky podrážděných nebo zanícených orgánů se spíše uklidňují hlazením (zejména u dětí, lidí starších a nemocných, citlivých na bolest). Na reflexní plošky zesláblých nebo slabě fungujících orgánů se spíše silně tlačí. – Reflexní plošky hluboko uložených orgánů se masírují polštářkem palce.

– Masáž reflexní plošky mozku prospívá zvláště starším a velmi vytíženým lidem.
– Reflexní plošku můžeme najít podle postiženého orgánu a postižený orgán určíme podle bolestivé reflexní plošky na ruce. Ruce jsou často na stimulaci méně citlivé než chodidla. Reflexní plošky rukou jsou velmi malé a přesně vymezené, sebemenší odchylka stranou proto výrazně snižuje úspěch masáže. Reflexní body na rukou je třeba většinou mačkat proti kosti nebo kloubu.

Postup při reflexologii rukou

Způsob uplatňování reflexologie ruky a chodidla se může shodovat i různit v závislosti na tom, zda jsou reflexní plošky na rukou a chodidlech rozmístěny stejně nebo odlišně. Při ošetření se terapeut postupně zaměřuje na následující oblasti:

Oblast I: Reflexní zóny hlavy a páteře

1. Reflexní zóny páteře:
Patří sem zóna krční páteře, zóna hrudní a křížové oblasti páteře, zóna kostrče a nervových orgánů. Nejdůležitější pro většinu funkcí organismu je krční páteř, která je také nejvíce exponovaná. Stimulací příslušných reflexních plošek v této oblasti se dají odstranit bolesti celé páteře nebo jejích částí, bolesti hlavy vyvolané blokádou třetího krčního obratle, je možné dosáhnout zlepšení zraku, sluchu i čichu.

2. Reflexní zóny pohybového systému:
masírují se až po ošetření zón krční páteře. Plošky pohybového systému leží na vnější straně obou rukou. Patří sem zóna týlní oblasti s úpony některých velkých svalů, v důsledku jejichž nepatrného posunutí vznikají velké bolesti hlavy a bederní páteře. Dále se zde nachází zóna paží, dolních končetin, pánve a kyčlí.

3. Reflexní plošky oblasti hlavy:
ošetřením této zóny je možné uvolnit krční páteř nebo pohyblivost hlavy, zmírnit bolesti v oblasti trojklanného nervu i zubů a příznivě ovlivnit příznaky obrny lícního nervu. Tyto plošky se masírují sestupně proti kosti směrem k zápěstí.

4. Reflexní zóny uší a očí:
jejich masáž může posloužit k okamžitému zlepšení zraku (dalekozrakost, krátkozrakost) a sluchu (potíže v oblasti středního a vnějšího ucha). Tyto plošky se mačkají sdola i shora na dlaních i hřbetech rukou.

5. Reflexní zóny lynfatického systému:
Reflexní plošky horní lynfatické oblasti mají vliv na funkci dýchacích cest. Patří sem oblast hrtanu, hltanu a nosohltanu. Reflexní plošky podpažních uzlin jsou prvním místem filtrace protékající mízy v horní části těla, což je rozhodující pro hybnost horních končetin. Prostřednictvím příslušné reflexní plošky lze působit i na slezinu, která zvětšením bolestivosti reaguje na každé sebemenší narušení rovnováhy v těle, lynfa se v ní dále filtruje a do oběhu se vracejí např. nepoškozené bílé krvinky. Působením na reflexní plošky mandlí můžeme ovlivnit léčbu angíny. Masáží reflexních zón v této oblasti ovlivňujeme záněty nosohltanu, únavu rukou, potíže s dýcháním a otoky či bolesti podpažních uzlin. Reflexní plošku obalu srdce stimulujeme při nespavosti, nepravidelné činnosti srdce bolestech horní části těla.

6. Reflexní zóny dutin a zubů:
masáží reflexních plošek lícních i čelních dutin lze předejít silným bolestem hlavy a punkcím dutin.

7. Reflexní zóny žláz s vnitřní sekrecí:
jejich činnost je řízena předním lalokem mozku, ovlivňují fungování celého organismu.
– Stimulací reflexní plošky štítné žlázy ovlivníme potíže se štítnou žlázou samotnou i s orgány nebo částmi těla závislými na zásobování jódem (šlachy, svalové úpony, činnost mozku, blokády kloubů).
– Masáž reflexní plošky brzlíku příznivě působí na různé hormonální potíže, zlepšíme špatné dýchání, ulevíme od ucpaného nosu, bolesti vaječníků i potíží se slinivkou.
– Celkově příznivě působí na organismus masáž reflexní plošky hypofyzy (podvěsku mozkového).
– Stimulací reflexní zóny slinivky řešíme problémy se zažíváním, látkovou výměnou, hospodařením s cukrem a stavem všech sliznic v oblasti dutin i střev (produkuje enzym nezbytný pro jejich správnou funkci).
– Reflexní masáž plošky nadledvinek má vliv na přímou funkci ledvin, hospodaření s vodou a minerály v těle, funkci pohlavních orgánů, kloubů, krevního oběhu, dýchání a nespavost.

Oblast II: reflexní zóny hrudníku a vrchní části břicha:

Reflexní zóny hrudníku a orgánů ve vrchní části břicha odpovědných za krevní oběh (plic, srdce, bránice, sleziny a nadledvinek), se nacházejí většinou na dlaních jedné nebo obou rukou.
– Reflexní zóny plic se nacházejí v horní polovině obou dlaní. Masáží reflexních plošek plic ovlivňujeme také činnost krevního oběhu, protože Dýchací cesty zajišťují srdci kyslík potřebný pro existenci organismu, který krevní oběh spotřebovává a odpadní látky (např. oxid uhličitý) vrací dýchacím cestám k vyloučení. Každý problémy se srdcem se tak odrážejí v dýchacích potížích a problematické dýchání přetěžuje krevní oběh neboli srdce. Při rovnoměrném dýchání pracuje krevní oběh klidně a při nerovnoměrném dýchání funguje nepravidelně. Plíce tedy hospodaří s kyslíkem i zplodinami, takže všechny jejich svaly činné při nádechu i výdechu velmi rychle reagují na každou nepatrnou změnu v našem tělesném i psychickém stavu, která může změnit rytmus dýchání a tím přímo působit na srdeční činnost a funkci celého organismu. Za všech okolností bychom se měli snažit dýchat harmonicky, hluboce a pravidelně, čehož lze dosáhnout nacvičováním dýchání do břicha.

– Reflexní ploška srdce se vyskytuje na levé ruce a je obklopena reflexními ploškami dýchacích cest. Reflexní plošku srdce je třeba masírovat lehce, čímž docílíme sklidnění srdeční činnosti i celého organismu.

– Plexus solaris (sluneční pleteň) leží na úrovni střední hrudní páteře v zadní části horního břicha. Směřují sem důležité impulsy trávicích a dýchacích orgánů a projevuje se zde tělesný nepokoj nebo naopak harmonie. Solar plexus velice citlivě reaguje na různé projevy organismu, kontakty či násilné podněty zvenčí. Jeho reflexní ploška leží uprostřed reflexní plochy bránice. Protíná se tu oblast srdce, nadledvinek a brzlíku. Tato reflexní ploška se kvůli nadměrné citlivosti celé oblasti masíruje nesmírně jemně.

– Bránice je náš nejdůležitější dýchací sval a nejsilnější sval vůbec. Leží těsně pod plochou plic. Nádechem se napíná a výdechem nutí k činnosti pomocné dýchací svaly prsní a zádové. Správně využívaná bránice vyvíjí masážní tlak na oběh krve a na trávicí orgány (žaludek a střeva).
– Reflexní ploška sleziny: slezina je důležitou součástí lynfatického systému, ale také krevního oběhu, protože z něj odstraňuje rozpadlé červené krvinky, udržuje rovnovážný stav bílých krvinek a zvyšuje obranyschopnost organismu proti původcům různých onemocnění. Masáží reflexní plošky sleziny lze významně podpořit imunitu organismu, poněvadž po několikerém jejím zmáčknutí okamžitě stoupá počet bílých krvinek, jež jsou ve slezině shromážděny jako v zásobárně. Dá se tak ovlivnit např. dýchání nebo krevní tlak, ačkoli s činností sleziny zdánlivě nesouvisí.
– Reflexní zóny břicha a zažívacích orgánů: hluboké a měkké orgány se masírují jen mírným hlazením. Všechny reflexní zóny respektují funkci skutečných zažívacích orgánů – žaludku, slinivky, střev, jater, žlučníku a dvanáctníku. Jde o orgány látkové výměny, jelikož zpracovávají látky zásobující organismus živinami.

– Reflexní plošky jater a žlučníku leží na dlani pravé ruky. V játrech se připravují, vyrábějí nebo přeměňují všechny látky důležité pro náš život (cukry, tuky, bílkoviny, hormony, složení a čištění krve). V játrech mají příčinu nebo základ všechny nemoci.

– Žlučník je ovlivňován funkcí jater a jeho úlohou je propouštět příslušné množství žluči vyráběné v játrech do trávicího systému. Porucha zásobování organismu žlučí, která je způsobena špatným fungováním jater nebo ucpáním žlučovodu kameny, je známá jako žloutenka (žluté zabarvení pokožky a očních spojivek). Všechny neobvyklé projevy v oblasti loktů (zejména pravého) jsou jasnou známkou nesprávné funkce žlučníku. Nápravou funkce žlučníku a jater lze léčit různé vady pokožky začínající v oblasti loktů (lupénka, ekzém) nebo kloubní potíže pravé strany těla (tenisový loket). Od postiženého kloubu může onemocnět žlučník a naopak. Špatně léčené či neléčené kloubní potíže začínající v oblasti loktů pokračují dále na pravé straně potížemi s ramenem, kolenem, kotníkem a kyčelním kloubem. Jakákoli jiná léčba než prostřednictvím žlučníku většinou nebývá úspěšná.

– Reflexní plošky žaludku se nacházejí na obou dlaních a částečně se překrývají s reflexní ploškou slinivky. Masíruje se málokdy, protože výskyt onemocnění žaludku je spíše vzácnější. K nejčastějším potížím se žaludkem patří tzv. žaludeční neuróza, žaludeční šťávy nebo pálení žáhy (přebytek kyseliny solné). Její základ se nachází v játrech, proto se pálení žáhy dá odstranit buď stimulací reflexní plošky jater, nebo chemicky požitím nějaké hořčiny (např. hořce žlutého nebo pelyňku).
– Na žaludek přímo navazuje dvanáctník, který dále pomáhá zpracovávat tráveninu. Onemocnění dvanáctníku mívají dlouhodobý průběh a lze je medicínsky těžko diagnostikovat. Patří k nim např. tzv. dvanáctníkový vřed – zánět dvanáctníku, způsobující zduření jeho sliznice a snížení průchodnosti. Nedá se vyloučit možnost přenesení zánětu dvanáctníku ze slinivky a naopak, protože do dvanáctníku ústí vývod slinivky. Tento problém lze snadno zjistit a odstranit reflexní terapií – reflexní plošky dvanáctníku jsou na hřbetních stranách rukou a při projevech onemocnění reagují na stisk velmi bouřlivě. Postižené místo se dá léčit krátkými opakovanými masážemi reflexních plošek, vhodné je také upravit stravu s ohledem na slinivku jako původce potíží. Prvním zdrojem problémů projevujících se na slinivce a následně na dvanáctníku však mohou být játra, proto je dobré začít nejprve s jejich léčbou. Je dobré tomuto problému věnovat pozornost při bolestech hlavy, nechutenství, nevolnosti po jídle doprovázené zvracením a potížích s pohlavní sférou. Jedná se totiž o inervaci dvanáctníku od hrudní páteře, čímž jsou ohrožené i další orgány na tento úsek páteře navazující.

Oblast III. – reflexní zóny břicha a močových cest

– Reflexní plošky střev leží v první třetíně dlaní. Průběh reflexní zóny tlustého střeva napodobuje průběh střeva v těle, začíná tedy na pravé ruce a končí na levé. Plocha střev, kterou ovlivňujeme masáží reflexní zóny na obou rukách, je obrovská, sestává především ze sliznic a prostřednictvím zpětné vazby ovlivňuje další sliznice i slinivku. Důkladná a citlivá masáž může všechny tyto sliznice zklidňovat a regulovat chod mnoha orgánů a stabilizovat celý zažívací systém.

– Reflexní zóny močového systému:
močový systém je zodpovědný za vylučování škodlivých látek z těla, které jej mohou systematicky poškozovat, pokud v něm zůstanou. Zanedbání péče o toto ústrojí může mít nepříjemné až nevratné následky. Především je nutné močovým cestám umožnit řádnou funkci dostatečným přísunem tekutin (minimálně 2 litry denně), které jsou pro močové ústrojí nenahraditelné a bez jejich dostatku je jakákoli léčba neúčinná. Reflexní plošky močových cest se na rukou překrývají s ploškami jiných orgánů, masírovat je společně je velice prospěšné. Močový systém má kromě vylučování zplodin na starosti regulaci obsahu vody a soli v krvi. Na funkci ledvin je tedy závislé množství tuků, cukrů, bílkovin, minerálů a vody v krvi. Mezi nejčastější potíže patří záněty močového měchýře způsobené infekcemi zvenčí, které mohou přecházet až na ledviny. Alkohol a tučná strava v kombinaci s nedostatkem tekutin bývá příčinou vzniku močových kamenů. Reflexní masáž působí jako vhodný doplněk komplexní léčby.

– Reflexní plošky pohlavních orgánů leží na zápěstí a přímo na ně navazují plošky lynfatického systému, který je důležitý pro jejich správnou funkci. Vlastní funkce pohlavních orgánů je ohrožena poruchami likvidace zplodin. Na správné funkci pohlavních orgánů je závislá funkce dalších orgánů (zrak sluch, kosti, svalové úpony). K nejdůležitějším pohlavním orgánům patří děloha, prostata, vaječníky, vejcovody a gonády. Prostata je řízena hormony žláz s vnitřní sekrecí a podílí se na produkci 30-50 % ejakulátu i dalších látek důležitých pro spermie (vitaminy, aminokyseliny, minerály). Na funkci ženských pohlavních orgánů je závislý stav prsů – nadbytkem estrogenu se zvětšují, nedostatkem málo rostou). Se správnou funkcí pohlavních orgánů u žen i mužů souvisí záněty středního ucha. Reflexní terapie se proto osvědčuje nejen při špatné funkci pohlavních orgánů,ale i při poruchách orgánů navazujících nebo na nich závislých – platí zde zpětná vazba. Důsledkem poruch v pohlavní oblasti bývá vliv na duševní stav (nepokoj, nechuť k činnosti, zatrpklost, mrzutost). Reflexní masáž lze v těchto případech kombinovat s jinými postupy – akupunktura, akupresura, byliny, což léčbu zesiluje a urychluje. – Dolní lynfatický systém je sice velmi malý, ale slouží pohlavním orgánům. Masáž těchto plošek napomáhá i odvodňování horních končetin